Jari-Pekka App – Käyttöehdot

Jari-Pekka Kanta-asiakassovelluksen käyttöehdot

Päivitetty 7.5.2021

1. Yleistä

Jari-Pekka kanta-asiakassovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) omistaa ja tarjoaa käyttöön Jari-Pekka Oy, y-tunnus 0773514-9, osoite Pieksämäentie 15, 41520 Hankasalmi. Jari-Pekka Oy on myös Jari-Pekka liikenneasemien kanta-asiakaspalvelun palveluntarjoaja. Kanta-asiakaspalvelun säännöt ovat luettavissa osoitteessa Jari-Pekka Liikenneasemien verkkosivuilla osoitteessa www.jari-pekka.fi

Sovelluksen kautta asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi

  • rekisteröityä käyttäjäksi ja kanta-asiakkaaksi sekä muokata omia tietojaan
  • selata Jari-Pekka liikenneasemien tietoja aukioloaikoja, sijaintia, tarjontaa sekä muita ominaisuustietoja Hankasalmella, Hartolassa ja Joroisissa
  • tutustua käytettävissä oleviin etuihin, skannata etukoodeja sekä leimata etu-leimoja mobiililaitteen kameraa käyttäen
  • antaa palautetta Jari-Pekka liikenneasemille
  • tutustua käyttöehtoihin sekä tietosuojaselosteeseen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sovellukseen ja siinä esitettyyn sisältöön. Käyttämällä Sovellusta Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä että Sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita. Nämä käyttöehdot sitovat myös Jari-Pekka liikenneasemia.

Käyttöehdot ovat Asiakkaan saatavilla Sovelluksessa. Suosittelemme, että Asiakas tallentaa tai tulostaa käyttöehdot myöhempää käyttöä varten.

Sovellukseen liittyvät ehdot ja itse Sovellus ovat saatavilla suomen kielellä.

Jotta voit rekisteröityä käyttäjäksi ja avata Sovelluksen, sinun tulee olla vähintään 15-vuotias (kotipaikkasi ollessa muualla EU:n alueella, 16-vuotias), ja sovellettava laki ei saa kieltää sinua käyttämästä Sovellusta. Jos olet alle 18-vuotias, vanhempasi tai huoltajasi tulee tarkastaa ja hyväksyä nämä käyttöehdot. Käyttämällä Sovellusta hyväksyt, että vanhempasi tai huoltajasi on tarkastanut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot mainitulla tavalla.

Sovellukseen rekisteröityessä voit hyväksyä erillisellä tahdonilmaisullasi, että Sovelluksessa kerättyjä tietoja kuten sähköpostiosoitetietoja, voidaan käyttää myöhemmin suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman eri perusteluja milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen:

tietosuoja@jari-pekka.fi

Mikäli rekisteröidyt Sovellukseen tai käytät Sovellusta yhteisöpalvelun tai vastaavan palvelun (“sosiaalisen median palvelu”), kuten Facebookin, Apple-tunnusten tai Google:n kautta, tulee sinun noudattaa kyseisen sosiaalisen median palvelun omia ehtoja näiden käyttöehtojen lisäksi.

2. Jari-Pekka kanta-asiakassovellus

Sovellus on Jari-Pekka Oy:n Jari-Pekka liikenneasemien asiakkaille suuntaama kanta-asiakas-mobiilipalvelu.

Rekisteröityminen Sovellukseen edellyttää liittymistä Jari-Pekka liikenneasemien kanta-asiakkaaksi. Kanta-asiakkaaksi liittyessään Asiakas hyväksyy kanta-asiakaspalvelun säännöt. Ajankohtaisiin kanta-asiakasetuihin voi tutustua tarkemmin Jari-Pekka Liikenneasemien verkkosivuilla.

Sovellus itsessään toimii sähköisenä kanta-asiakaskorttina, joka Asiakkaan tulee esittää asiointinsa yhteydessä Jari-Pekka Liikenneasemilla.  Sovelluksen kautta Asiakas saa mm. tietoja kanta-asiakkuudestaan, kanta-asiakaspalvelun eduista sekä yleistietoa Jari-Pekka liikenneasemista ja tarjouksista.

Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tulee Asiakkaan huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio.

3. Tuotevalikoima ja hinnasto

Sovelluksessa esitetty tuotevalikoima vastaa Jari-Pekka Liikenneasemien normaalia tuotevalikoimaa kuitenkin siten, että tuotevalikoima ja -hinnasto ovat liikenneasemakohtaisia. Tuotevalikoima ja hinnat saattavat vaihdella liikenneasemakohtaisesti. Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikilla liikenneasemilla. Kaikki mahdollisesti esitetyt hinnat ja tarjoukset sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron ja muut soveltuvat verot ja maksut.

4. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

Sovellus sisältöineen, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Jari-Pekka Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Tätä suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön pidätetään.

Sovelluksen käyttäminen on sallittu ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käytössä. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sovelluksessa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen tai muu hyödyntäminen edes osittain ilman Jari-Pekka Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakas ei saa käyttää Sovellusta sen käyttöehtojen, voimassa olevan lain tai hyvän tavan vastaisesti.

5. Jari-Pekka Oy:n vastuu 

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on” eikä Jari-Pekka Oy vastaa Sovelluksessa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai vioista. Jari-Pekka Oy ei takaa Sovelluksen saatavuutta eikä sen virheetöntä tai keskeytymätöntä toimintaa. Jari-Pekka Oy ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tuhoutumisesta tai katoamisesta, jotka saattavat aiheutua Sovelluksen käyttämisestä tai siinä annetuista tiedoista, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6. Evästeet (Cookiet)

Sovellus itse ei kerää sen käytöstä evästeitä. Sovellus voi kuitenkin kerätä evästeitä, mikäli sen kautta siirrytään kolmannen osapuolen sovelluksiin.

Sovellus voi hyödyntää Google Analytics -mainontaominaisuuksia. Google Analytics yksilöi Asiakkaan evästeillä ja kerää anonyymia oletustietoa koskien mm. asiakkaiden sukupuolta, ikäryhmää ja yleisiä kiinnostuksen kohteita. Google koostaa Sovelluksen käytöstä raportteja, joita Jari-Pekka Oy voi käyttää tilastoidakseen kävijämääriä ja parantaakseen palvelua. Lisäksi kerätyn tiedon avulla Asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

7. Kolmansien osapuolten palvelut

Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Jari-Pekka Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muistakaan ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee itse hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

8. Henkilötietojen käsittely

Jari-Pekka Oy käsittelee ja kerää käyttäjien henkilötietoja palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Sovelluksen tietosuojaselosteella kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. Seloste on luettavissa sekä Sovelluksessa että Jari-Pekka liikenneasemien verkkosivuilla.

9. Muut ehdot

Sovelluksen käyttöalue rajautuu Suomen maantieteelliselle alueella ja Sovelluksen käyttö on täysin vapaaehtoista.

Jari-Pekka Oy voi muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Sovelluksen, Sovelluksen sisältöä tai osia niistä oman harkintansa mukaan. Tämä sisältää myös lisäykset näihin käyttöehtoihin. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan asiakkaille kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta joko Sovelluksessa tai sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset Sovelluksen käytön jatkamiseksi.

Asiakkaan tulee käyttää Sovellusta sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta Asiakas on Sovelluksen hankkinut. Sovellus tarjotaan käyttöön App Storen, Google Play Storen ja mahdollisten muiden sovelluskauppojen kautta.

Sovellus on Asiakkaan käytössä ilman erillistä kirjautumista aina siihen saakka, kunnes Asiakas poistaa Sovelluksen laitteestaan. Kanta-asiakasjäsenyys päättyy kanta-asiakaspalvelun sääntöjen mukaan. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä puhelimensa/laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Asiakas vastaa kaikesta omilla tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Sovelluksessa.

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiakas voi saattaa riidan käsiteltäväksi myös Jari-Pekka Oy:n kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi asiakas voi saattaa riidan kuluttajalautakunnan ratkaistavaksi:

Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

10. Yhteystiedot

Sovellusta koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä Jari-Pekka Oy:öön:

Jari-Pekka Oy
0773514-9

Pieksämäentie 15

41520 Hankasalmi

Email: tietosuoja@jari-pekka.fi, Puh. 0405040211